Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira
22nd Ryu-O sen - Game 3
10 2009 - 11 2009
Watanabe Akira
Moriuchi Toshiyuki