Watanabe Akira vs Moriuchi Toshiyuki
22nd Ryu-O sen - Game 2
28 2009 - 29 2009
Moriuchi Toshiyuki
Watanabe Akira