Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira
22nd Ryu-O sen - Game 1
14 2009 - 15 2009
Watanabe Akira
Moriuchi Toshiyuki