Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
21st Ryu-O sen - Game 7
17 2008 - 18 2008
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu