Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
21st Ryu-O sen - Game 6
10 2008 - 11 2008
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu