Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
21st Ryu-O sen - Game 5
4 2008 - 5 2008
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira