Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
21st Ryu-O sen - Game 4
26 2008 - 27 2008
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu