Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
21st Ryu-O sen - Game 3
13 2008 - 14 2008
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira