Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
21st Ryu-O sen - Game 2
30 2008 - 31 2008
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu