Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
20th Ryu-O sen - Game 6
12 2007 - 13 2007
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira