Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira
20th Ryu-O sen - Game 5
28 2007 - 29 2007
Watanabe Akira
Sato Yasumitsu