Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
20th Ryu-O sen - Game 4
21 2007 - 22 2007
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira