Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira
20th Ryu-O sen - Game 3
13 2007 - 14 2007
Watanabe Akira
Sato Yasumitsu