Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
20th Ryu-O sen - Game 2
31 2007 - 1 2007
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira