Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
19th Ryu-O sen - Game 7
20 2006 - 21 2006
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira