Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
19th Ryu-O sen - Game 6
13 2006 - 14 2006
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira