Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
19th Ryu-O sen - Game 4
29 2006 - 30 2006
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira