Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira
19th Ryu-O sen - Game 3
14 2006 - 15 2006
Watanabe Akira
Sato Yasumitsu