Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
19th Ryu-O sen - Game 2
31 2006 - 1 2006
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira