Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira
19th Ryu-O sen - Game 1
10 2006 - 11 2006
Watanabe Akira
Sato Yasumitsu