Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira
17th Ryu-O sen - Game 7
27 2004 - 28 2004
Watanabe Akira
Moriuchi Toshiyuki