Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira
17th Ryu-O sen - Game 6
15 2004 - 16 2004
Watanabe Akira
Moriuchi Toshiyuki