Watanabe Akira vs Moriuchi Toshiyuki
17th Ryu-O sen - Game 5
7 2004 - 8 2004
Moriuchi Toshiyuki
Watanabe Akira