Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira
17th Ryu-O sen - Game 4
24 2004 - 25 2004
Watanabe Akira
Moriuchi Toshiyuki