Watanabe Akira vs Moriuchi Toshiyuki
17th Ryu-O sen - Game 3
17 2004 - 18 2004
Moriuchi Toshiyuki
Watanabe Akira