Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira
17th Ryu-O sen - Game 2
4 2004 - 5 2004
Watanabe Akira
Moriuchi Toshiyuki