Watanabe Akira vs Moriuchi Toshiyuki
17th Ryu-O sen - Game 1
19 2004 - 20 2004
Moriuchi Toshiyuki
Watanabe Akira