Tanigawa Koji vs Sanada Keiichi
10th Ryu-O sen - Game 4
18 1997 - 19 1997
Sanada Keiichi
Tanigawa Koji