Tanigawa Koji vs Sanada Keiichi
10th Ryu-O sen - Game 2
28 1997 - 29 1997
Sanada Keiichi
Tanigawa Koji