Sanada Keiichi vs Tanigawa Koji
10th Ryu-O sen - Game 1
16 1997 - 17 1997
Tanigawa Koji
Sanada Keiichi