60th Osho-sen
8 2011 - 15 2011

Toyoshima Masayuki vs Kubo Toshiaki (90 moves)
Game 1 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Toyoshima Masayuki (205 moves)
Game 2 (Ai-Furibisha)
Toyoshima Masayuki vs Kubo Toshiaki (140 moves)
Game 3 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Toyoshima Masayuki (145 moves)
Game 4 (Quick Ishida Attack)
Toyoshima Masayuki vs Kubo Toshiaki (160 moves)
Game 5 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Toyoshima Masayuki (123 moves)
Game 6 (Quick Ishida Attack)