29 februari en 1st maart 29 février et 1er mars 2020
La Fédération Belge de Shogi est membre de la FESA
De Belgische Shogi Federatie is lid van de FESA
The Belgian Shogi Federation is a member of FESA
Бельгийская федерация сеги является членом FESA