Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu
61st Osho-sen - Game 2
26 2012 - 27 2012
Sato Yasumitsu
Kubo Toshiaki