Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
59th Oza-sen - Game 1
7 2011 - 7 2011
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira