Habu Yoshiharu vs Morishita Taku
48th Osho-sen - Game 3
27 1999 - 28 1999
Morishita Taku
Habu Yoshiharu