Habu Yoshiharu vs Morishita Taku
48th Osho-sen - Game 1
11 1999 - 12 1999
Morishita Taku
Habu Yoshiharu