Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
46th Oi-sen - Game 4
24 2005 - 25 2005
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu