Habu Yoshiharu vs Yashiki Nobuyuki
42nd Oi-sen - Game 4
20 2001 - 2 2001
Yashiki Nobuyuki
Habu Yoshiharu