Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
23rd Ryu-O sen - Game 2
26 2010 - 27 2010
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu