Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
21st Ryu-O sen - Game 1
18 2008 - 19 2008
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira