Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira
20th Ryu-O sen - Game 1
16 2007 - 17 2007
Watanabe Akira
Sato Yasumitsu