Abe Takashi vs Habu Yoshiharu
15th Ryu-O sen - Game 7
7 2003 - 8 2003
Habu Yoshiharu
Abe Takashi